top of page

Clip Video

111.jpg
Atom15 FC

สปริงเกอร์ พลาสติก Yuzuak ATOM15 FC

🔺ขนาดเกลียวใน 1 นิ้ว (หมุนรอบตัว)
🔺ระยะยิงรัศมี 14 - 18 เมตร
🔺แรงดันที่ใช้ 2 - 4.5 บาร์
🔺การให้น้ำ 34 - 67.5 ลิตร/นาที

แองเคอ 1
333.jpg
q2.jpg
Atom15 PC

สปริงเกอร์ พลาสติก Yuzuak ATOM15 PC

🔺ขนาดเกลียวใน 1 นิ้ว (ปรับองศาได้)
🔺ระยะยิงรัศมี 14 - 20 เมตร
🔺แรงดันที่ใช้ 2 - 4.5 บาร์
🔺การให้น้ำ 22 - 55 ลิตร/นาที

q5.jpg
w4.jpg
Atom 28

สปริงเกอร์ Yuzuak ATOM 28  (1.5")

🔺ขนาดเกลียวใน 1.5 นิ้ว  (ปรับองศาได้)
🔺ระยะยิงรัศมี 19 - 28 เมตร
🔺ขนาดหัวเปลี่ยน 10 , 12 , 14  mm.
🔺แรงดันที่ใช้ 1.5 - 5 บาร์
🔺การให้น้ำ 108 - 309 ลิตร/นาที

w2.jpg
s6.jpg
Atom 22

สปริงเกอร์ Yuzuak ATOM 22

🔺ขนาดเกลียวใน 1 นิ้ว (ปรับองศาได้)
🔺Nozzle 6 ,8 ,10  mm.
🔺รัศมีการยิง 13-21 เมตร
🔺แรงดันที่ใช้ 1.5-4 บาร์
🔺การให้น้ำ 40-144 ลิตร/นาที

s5.jpg
118474.jpg
Atom 40

สปริงเกอร์ Yuzuak ATOM 40 (2") 

🔺ขนาดเกลียวใน 2 นิ้ว (ปรับองศาได้)
🔺Nozzles 14 , 16 , 18 , 20 mm.
🔺ระยะยิงรัศมี 22 - 40 เมตร
🔺แรงดันที่ใช้ 2 - 5 บาร์
🔺การให้น้ำ 195 - 532 ลิตร/นาที

118473.jpg
11.jpg
Jet 40

สปริงเกอร์ระยะไกล ยี่ห้อ Yuzuak  Model  JET40

 

🔺ขนาดเกลียวใน  2  นิ้ว  (ปรับหมุนองศาได้ตามที่ต้องการ)
🔺Nozzles  10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 , 22  mm.
🔺ระยะยิงรัศมี 24 - 47 เมตร
🔺แรงดันที่ใช้ 2 - 6 บาร์
🔺การให้น้ำ 140 - 733 ลิตร/นาที

66.jpg
116420.jpg
Jet 35

   สปริงเกอร์ระยะไกล ยี่ห้อ      Yuzuak  Model  JET35

 

🔺ขนาดเกลียวใน 1.5 นิ้ว  (ปรับหมุนองศาได้)
🔺Nozzles  10 , 12 , 14 , 16 , 18 mm.
🔺ระยะยิงรัศมี 18 - 36 เมตร
🔺แรงดันที่ใช้ 2 - 6 บาร์
🔺การให้น้ำ 108 - 536 ลิตร/นาที

117620.jpg
Happyfarm0036.jpg

Sprinkler Biggun BG-W50

1-year-warranty.png
BG-W50
BG-W50.jpg
Model BG-W50

 

                สปริงเกอร์ระยะไกล ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการฉีดน้ำครอบคลุมพื้นที่บรเวณกว้าง กระจายน้ำอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งบริเวณมีความคงทนและแข็งแรงสูง เพราะผลิตจากวัสดุที่ได้มาตราฐาน เหมาะสำหรับหลากหลายพื้นที่ในการใช้งาน การเกษตร พืชสวน พืชไร่ พื้นที่สนามหญ้าขนาดใหญ่ สนามฟุตบอล อุตสาหกรรม การลดฝุ่น และเพิ่มความชื้น

สเปคการใช้งาน

สปริงเกอร์ ระยะไกล

Biggun รุ่น BG-W 50

🔺มุมเอียงสปริงเกอร์ 23 องศา 

🔺รัศมีกว้าง 29-57 เมตร

🔺เส้นผ่าศูนย์กลางหัวฉีด 14-30 มม.

🔺แรงดันในการกันทำงาน 3-8 bar
🔺ปริมานน้ำ 220-1,360 ลิตร/นาที 
🔺ขนาดเกลียว 2”

🔺น้ำหนัก 9 กิโลกรัม

Happyfarm0061.jpg

Sprinkler Biggun BG-G50

1-year-warranty.png
BG-G50
BG-G50.jpg
Model BG-G50

               
            สปริงเกอร์ระยะไกล ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการฉีดน้ำ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง การกระจายน้ำอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทั่วบริเวณลักษณะของเม็ดน้ำค่อนข้างละเอียดมีใบพัดช่วยกระจายน้ำในระยะใกล้ มีความคงทนแข็งแรงสูงเพราะผลิตจากวัสดุ ที่ได้รับมาตรฐานเหมาะสำหรับหลักหลายพื้นที่ในการใช้งาน พืชสวน พืชไร่ การเกษตร พื้นที่สนามหญ้าขนาดใหญ่สนามฟุตบอล อุตสาหกรรมการลดฝุ่น  

สเปคการใช้งาน

สปริงเกอร์ ระยะไกล

Biggun รุ่น BG-G50

🔺มุมเอียงสปริงเกอร์ 23 องศา 

🔺รัศมีกว้าง 28-61 เมตร
🔺เส้นผ่าศูนย์กลางหัวฉีด 22-28 มม.
🔺แรงดันในการกันทำงาน 3-8 bar
🔺ปริมานน้ำ 350-1,780 ลิตร/นาที 
🔺ขนาดเกลียว 2”

🔺น้ำหนัก 9 กิโลกรัม

Happyfarm0073.jpg

Sprinkler Biggun BG-W80

1-year-warranty.png
BG-W80
BG-W80.jpg
Model BG-W80

               
            BG-W80 สปริงเกอร์ ระยะไกลที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการฉีดน้ำในพื้นที่ขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง การกระจายน้ำอย่างต่อเนื่องทั่วบริเวณมีความคงทนแข็งแรงสูง เพราะผลิตจากวัสดุที่ได้รับมาตรฐานเหมาะสำหรับหลากหลายพื้นที่ในการใช้งาน พืชสวน พืชไร่ การเกษตร พื้นที่สนามหญ้าขนาดใหญ่ สนามฟุตบอล อุตสาหกรรม การลดฝุ่น เพิ่มความชื้น สามารถปรับระดับองศาความชันในมุมยิง 16-46 องศาจึงทำให้ตอบสนองพื้นที่ขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

 

สเปคการใช้งาน

สปริงเกอร์ ระยะไกล

Biggun รุ่น BG-W80

🔺มุมเอียงสปริงเกอร์ 16 - 46 องศา 
🔺รัศมีกว้าง 59 - 78 เมตร
🔺เส้นผ่าศูนย์กลางหัวฉีด 34 - 40 มม.
🔺แรงดันในการกันทำงาน 5 - 8 bar
🔺ปริมานน้ำ 1,620 -2,830 ลิตร/นาที 
🔺ขนาดเกลียว 3”

🔺น้ำหนัก 20 กิโลกรัม

Happyfarm0046.jpg

Sprinkler Biggun BG44-S50

1-year-warranty.png
BG44-S50
BG44-S50.jpg
Model BG44-S50

               
            สปริงเกอร์ระยะไกลที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการฉีดน้ำในพื้นที่ขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างการกระจายน้ำอย่างต่อเนื่องทั่วบริเวณมีความคงทนแข็งแรงสูง เพราะผลิตจากวัสดุที่ได้รับมาตรฐานเหมาะสำหรับหลากหลายพื้นที่ในการใช้งาน พืชสวน พืชไร่การเกษตร พื้นที่สนามหญ้าขนาดใหญ่ สนามฟุตบอลอุตสาหกรรม  มีคุณสมบัติพิเศษความชันในมุมยิงที่ 44 องศา จึงทำให้ตอบสนองในเรื่องของการยิงที่ได้สูงขึ้นเป็นพิเศษ

 

สเปคการใช้งาน

สปริงเกอร์ ระยะไกล

Biggun รุ่น BG44-S50

🔺มุมเอียงสปริงเกอร์ 44 องศา 
🔺รัศมีกว้าง 31-54 เมตร

🔺มุมยิงสูง 11.7-25 เมตร
🔺เส้นผ่าศูนย์กลางหัวฉีด 16-26 มม.
🔺แรงดันในการกันทำงาน 3-8 bar
🔺ปริมานน้ำ 280-1,225 ลิตร/นาที 
🔺ขนาดเกลียว 2”

🔺น้ำหนัก 9 กิโลกรัม

Happyfarm0084A.jpg

Sprinkler Biggun BG-G40

1-year-warranty.png
BG-G40
BG-G40.jpg
Model BG-G40

               
            BG-G40 สปริงเกอร์ ระยะไกลที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการฉีดน้ำในพื้นที่ขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง การกระจายน้ำอย่างต่อเนื่องทั่วบริเวณมีความคงทนแข็งแรงสูง เพราะผลิตจากวัสดุที่ได้รับมาตรฐานเหมาะสำหรับหลากหลายพื้นที่ในการใช้งาน พืชสวน พืชไร่ การเกษตร พื้นที่สนามหญ้าขนาดใหญ่ สนามฟุตบอล อุตสาหกรรม การลดฝุ่น เพิ่มความชื้น ขนาดของตัว Biggun มีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบาแต่ประสิทธิภาพของการยิงไกลสูงสุดที่ 43 เมตร จึงตอบสนองในเรื่องของการติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่ายขึ้น

 

สเปคการใช้งาน

สปริงเกอร์ ระยะไกล

Biggun รุ่น BG-G40

🔺มุมเอียงสปริงเกอร์ 23 องศา 
🔺รัศมีกว้าง 26 - 43 เมตร
🔺เส้นผ่าศูนย์กลางหัวฉีด 16 - 22 มม.
🔺แรงดันในการกันทำงาน 2 - 5 bar
🔺ปริมานน้ำ 250 - 650 ลิตร/นาที 
🔺ขนาดเกลียว 1 1/2”

🔺น้ำหนัก 4.2 กิโลกรัม

Happyfarm_107.jpg
Water Irrigation Kit Set

 

สปริงเกอร์ ชุดอุปกรณ์ประกอบเอง  มีให้เลือกใช้ทั้งหมด 4 Set 

 

Happy Mist Kit Set ชุดหัวพ่นหมอก

 Happy Minisprinkler Kit Set ชุดหัวมินิสปริงเกอร์

 Happy Dripper Kit Set ชุดหัวน้ำหยด

 Happy Rain Kit Set ชุดหัวเม็ดฝน

พ่นหมอก.jpg
HAPPY MIST KIT SET
ชุดหัวพ่นหมอก

เหมาสำหรับ การลดฝ่น ลดอุณหภูมิ สร้างบรรยากาศเพิ่มความชื้น ให้พืชที่ต้องการความชื้นสูง เช่น มอส เฟิร์น 

ในชุดประกอบไปด้วย 

1. หัวพ่นหมอกทองเหลือง 10 หัว สามารถปรับการกระจายน้ำได้

2. สายไมโครพีอี ขนาด 8/12 mm. จำนวน 10 เมตร

3. สายไมโครพีอี ขนาด 4/7 mm. จำนวน 10 เมตร

4. ข้อต่อ Compression Fitting ขนาด 8/12 mm.

5. ข้อต่อวาล์วสวมเร็ว ใช้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำ

น้ำหยด.jpg
HAPPY DRIPPER KIT SET
ชุดหัวน้ำหยด

เหมาสำหรับ ไม้กระถาง โคนต้นไม้ใหญ่ สวนแนวตั้ง

ในชุดประกอบไปด้วย 

1. หัวน้ำหยด 20 หัว สามารถปรับปริมาณการหยดได้

2. สายไมโครพีอี ขนาด 8/12 mm. จำนวน 10 เมตร

3. สายไมโครพีอี ขนาด 4/7 mm. จำนวน 10 เมตร

4. ข้อต่อ Compression Fitting ขนาด 8/12 mm.

5. ข้อต่อวาล์วสวมเร็ว ใช้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำ

HAPPY DRIPPER KIT SET
ชุดหัวน้ำหยด

เหมาสำหรับ ไม้กระถาง โคนต้นไม้ใหญ่ สวนแนวตั้ง

ในชุดประกอบไปด้วย 

1. หัวน้ำหยด 20 หัว สามารถปรับปริมาณการหยดได้

2. สายไมโครพีอี ขนาด 8/12 mm. จำนวน 10 เมตร

3. สายไมโครพีอี ขนาด 4/7 mm. จำนวน 10 เมตร

4. ข้อต่อ Compression Fitting ขนาด 8/12 mm.

5. ข้อต่อวาล์วสวมเร็ว ใช้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำ

Happyfarm_037A.jpg
HAPPY MINISPRINKLER KIT SET
ชุดหัวมินิสปริงเกอร์

เหมาสำหรับ สนามหญ้า แนวไม้พุ่ม โคนต้นไม้ พื้นที่เล็ก ๆ บริเวณบ้าน ติดตั้งง่าย

ในชุดประกอบไปด้วย 

1. หัวมินิสปริงเกอร์ 10 หัว 

2. สายไมโครพีอี ขนาด 8/12 mm. จำนวน 10 เมตร

3. สายไมโครพีอี ขนาด 4/7 mm. จำนวน 10 เมตร

4. ข้อต่อ Compression Fitting ขนาด 8/12 mm.

5. ข้อต่อวาล์วสวมเร็ว ใช้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำ

HAPPY MINISPRINKLER KIT SET
ชุดหัวมินิสปริงเกอร์

เหมาสำหรับ สนามหญ้า แนวไม้พุ่ม โคนต้นไม้ พื้นที่เล็ก ๆ บริเวณบ้าน ติดตั้งง่าย

ในชุดประกอบไปด้วย 

1. หัวมินิสปริงเกอร์ 10 หัว 

2. สายไมโครพีอี ขนาด 8/12 mm. จำนวน 10 เมตร

3. สายไมโครพีอี ขนาด 4/7 mm. จำนวน 10 เมตร

4. ข้อต่อ Compression Fitting ขนาด 8/12 mm.

5. ข้อต่อวาล์วสวมเร็ว ใช้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำ

เม้ดฝน.jpg
HAPPY RAIN KIT SET
ชุดหัวเม็ดฝน

เหมาสำหรับ การลดฝ่น ลดอุณหภูมิ สร้างบรรยากาศเพิ่มความชื้น โรงเรือน โรงเพาะชำ 

ในชุดประกอบไปด้วย 

1. หัวเม็ดฝน 10 หัว 

2. สายไมโครพีอี ขนาด 8/12 mm. จำนวน 10 เมตร

3. สายไมโครพีอี ขนาด 4/7 mm. จำนวน 10 เมตร

4. ข้อต่อ Compression Fitting ขนาด 8/12 mm.

5. ข้อต่อวาล์วสวมเร็ว ใช้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำ

bottom of page